Siirry sisältöön

KonseptiKoti Oy tietosuojaseloste

KonseptiKoti Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

KonseptiKoti Oy (2479258-3)
Kauppakatu 35,
60100 Seinäjoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa:
KonseptiKoti Oy / Samuel Hoisko
Puh.nro: +35840 567 4971
Sähköposti: Info@konseptikoti.fi

1. Rekisterin kuvaus:

KonseptiKoti Oy:n asiakas-, tilaus- ja markkinointirekisteri

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja:

– KonseptiKoti Oy:n verkkosivuilla tehdyistä yhteydenotoista

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietojen käsittelyperusteena on KonseptiKoti Oy:n verkkosivuilla tehty yhteydenotto
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat,

Asiakkaan yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

henkilön etu- ja sukunimi
sähköposti
puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Info@konseptikoti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan:

suoraan käyttäjän yhteydenoton kautta.

7. Tietojen luovutukset

KonseptiKoti Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa sen yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat KonseptiKoti Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myös perintään ja laskutukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten esittämiin, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Asiakassuhteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sopimussuhde on voimassa, sekä 2 vuotta sen päättymisestä.
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain myös ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen sijainti ja siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään, rekisterinpitäjä varmistaa, että kohdemaa täyttää tietosuojalainsäädännön kriteerit joko Privacy Shield -järjestelyn kautta tai muutoin todennetusti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Asiakkaalla on oikeus saada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.

12. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin henkilötietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvoite. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

13. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua perustuen joko ilmoitukseen rekisteröidyille tai muutokseen lainsäädännössä.

14. Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka latautuu päätteellesi (tietokone, älypuhelin, tabletti…) vieraillessasi verkkosivuilla. Eväisteiden avulla verkkosivut voivat varastoida ja kerätä tietoa vierailijan selaustavoista tai hänen laitteestaan ja näiden tietojen perusteella tunnistaa käyttäjän.

Saadut tiedot ovat kuitenkin rajalliset, eivätkä sisällä luonnolliseen henkilöön yhdistettäviä henkilötietoja, joista käyttäjän tunnistaminen olisi mahdollista. Ne sisältävät ainoastaan vierailtujen sivujen lukumäärän, kaupungin, jossa yhteyteen käytetty anonymisoitu IP-osoite sijaitsee, vierailujen toistuvuuden, vierailun keston, selaimen, operaattorin tai vierailuun käytetyn päätteen tyypin. Henkilötietoja kuten sukunimeä, etunimeä tai postiosoitetta ei kerätä missään tapauksessa.

Evästeiden käyttäminen parantaa sivuston käyttökokemusta.

Tällä sivulla käytetyt evästeet:

Tällä sivulla käytetyt evästeet tallentavat tunnisteen tai ohjeita, joilla voidaan hallinnoida käyttäjän vierailua sivuillamme. Ne vanhenevat istunnon aikana, sen jälkeen tai viimeistään 12 kuukauden kuluttua.

Tällä sivulla olevilla evästeillä voidaan

Helpottaa käyttäjän navigoimista sivuillamme:

Seuraamalla hänen navigointiaan istunnon ajan. Tarkoituksena on varmistaa laatu ja sivulla vierailun turvallisuus.
Säilyttämällä annettuja tietoja tähän tarkoitukseen varatuissa kentissä käyttäjän vaihtaessa sivua.
Sallimalla käyttäjän jäädä samalle isäntäpalvelimelle koko vierailun ajaksi.
Uudelleenohjaamalla käyttäjä sen kieliselle tai sen tytäryhtiön sivulle, jonka maasta yhteyttä käytetään.
Hallitsemalla kuormituspiikkejä.
Sallimalla käyttäjän pysyä kirjautuneena sivun tietyille osille (esimerkiksi tilausjärjestelmiin) navigoinnin aikana
Häivyttämällä tieto evästeiden käytöstä, kun käyttäjä on hyväksynyt niiden käytön;
Huomioimalla käyttäjän kieltäytyminen sivulta kerättyjen tietojen analysoinnissa => esim checkbox.
Parantaa palveluitamme:

Saamalla anonyymejä tilastotietoja vierailuista, sivun käyttöön liittyen;
Mahdollistamalla uutiskirjeessä tehtyjen klikkausten seuranta kyseisille sivuille asti;
Tunnistamalla digitaalisesta kampanjasta peräisin olevat vierailijat.

Evästeiden käytön estäminen/Miten evästeet poistetaan käytöstä?

Evästeet voi poistaa käytöstä selaimen omista asetuksista. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Voit hyväksyä, estää tai poistaa laitteellesi asennetut evästeet muokkaamalla selaimesi asetuksia. Alla olevista linkeistä löydät ohjeita yleisimmille selaimille: